taalluk

(A.)
[ ﻖﻠﻌﺕ ]
1. ilgili olma.
2. ait olma.

Osmanli Türkçesİ sözlüğü . 2015.

Look at other dictionaries:

  • taalluk — is., esk., Ar. taˁalluḳ İlgisi olma, ilgisi bulunma, ilgi, ilinti Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller taalluk etmek …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • TAALLUK — Bağlılık. Münasebet. Alâkalı oluş. Ait olma. * Dünya alâkası. * Sevme …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • taalluk — ilişiği olma; asılma; ilgi …   Hukuk Sözlüğü

  • taalluk etmek — ilgili bulunmak, ilgili olmak, ilgilendirmek Bu iş benim hayatımın felaketine taalluk ediyor. H. R. Gürpınar …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • HUKUKULLAH — Fık: İbadetler ve İlâhî cezalar, ukubetlerle alâkalı haklar. * Hukukullah umuma taalluk edip, yalnız bir şahsa âid olmayan ahkâm demektir. Bunlar hukuk u umumiyeden ibarettir. Cenab ı Hakk a izafesi, tazim ve ehemmiyetine işaret içindir… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • KUDRET-İ İLÂHİYE — Allah ın kudreti.(Cenab ı Hakk ın kudret, ilim, iradesi; şemsin ziyâsı gibi bütün mevcudata âmm ve şâmil olup, hiçbir şeyle müvazene edilemez; Arş ı Azama taalluk ettikleri gibi, zerrelere de taalluk ederler. Cenab ı Hak, şems ve kameri… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ŞÜKR — (Şükür) Allah ın (C. C.) nimetlerine karşı memnunluk göstermek. Allah a teşekkür. (Bak: Ni met)(Kalb ile, dil ile ve sâir beden azâlarıyla olur. Nimet verene muhabbet etmek ve itaat etmek de şükürdendir. Şükür eden, her nimeti Allahın râzı olduğu …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ilgi — is. 1) İki şey arasında bulunan herhangi bir bağlılık, ilişki, alaka, taalluk 2) kim. Kimyasal şartlar eş veya birbirine çok yakın olduğunda ögelerin birbirleriyle birleşmede gösterdiği seçicilik 3) ruh b. Dikkati öncelikle belirli bir şey… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • ALÂKA — İlişik, rabıta, merbutiyet. * Gönül bağlama, sevgi, münasebet, taalluk, irtibat, mâlikiyet. Tasarruf. Müdâhale hakkı. Hisse. * Edb: Bir kelimenin hakiki mânâsından mecâzi mânâsına nakledilmesinin sebebidir. (Temiz ahlâklı, güzel huylu kimselere… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • ARÂZİ-İ MEFTÛHA — Huk: Fetih hakkının taalluk ettiği yerler …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.